Bostäder och byggnation

Folkmängden ökar och Svalöv expanderar. Det är bra och vi har plats till många fler. En förutsättning för att få fler till kommunen är att det byggs fler bostäder, inte minst hyresrätter med vettig hyra. Hyresrätter i samtliga tätorter frigör småhus. Förtätning av våra tätorter har positiva effekter i form av att fler kan utnyttja kollektivtrafiken och att fler företag vågar etablera sig. Med ett utökat byggande för både ung och gammal ökar vi förutsättningarna för livsmedelsaffär i varje by och möjligheten att ta oss till våra arbeten och utan att äga bil. Vänsterpartiet vill att vi bygger mer och för fler. Framför allt ser vi en brist på främst hyresrätter men även bostadsrätter och villor och detta vill vi bidra till att ändra på.

Nyckeln till bra bostäder för alla stavas allmännyttan, i Svalövs kommun är det Svalövsbostäder AB. Ett kommunalt ägt bolag som vi vill ge ägardirektiv att investera och bygga mer utan att sälja av det egna beståndet. Det är alltid mer lönsamt att äga än att bygga, särskilt över en längre tid varför vi avvisar alla förslag om att sälja ut delar av Svalövsbostäders bestånd.

När vi bygger för framtiden vill vi också anstränga oss för att bygga bort segregation. I vårt idealsamhälle finns det inget vi eller dem.  Ett bra sätt att motverka sådana tendenser är en omsorgsfull blandning av hyresrätter, bostadsrätter och villor på mindre ytor än i dag. Vi tror att det är viktigt att undvika renodlade villaområden likaväl som stora hyreshusområden likt miljonprogrammet.  Ett sätt att motverka segregation är att bygga så kallade kombohus där äldreboende och student/ungdomsboende finns under samma tak.

Vi ser också gärna fler ekobyar likt den som planeras i Röstånga, gärna i kombination med en yta för människor som vill leva ”off grid”. Det ska alltså vara möjligt att hyra en mindre markbit med möjlighet till odling samt tillgång till tvätt och dusch för att uppföra en mindre, flyttbart, hus. Vi vill dock inte se att fattiga, utslagna eller psykiskt sjuka trängs undan till dylika boenden. Bostadsformen bör upplåtas som en hyresrätt med samma krav på betalning och livsstil som i en ordinär hyresrätt. Vi har blivit mer rörliga och i takt med allt mer ökande boendekostnader finns det i dag en växande rörelse som vill bo mobilt, smått men ordnat. Boendeformen gynnar den enskilde och miljön.

I Vänsterpartiet ser vi gärna att kommunen tänker mycket långsiktigt när vi bygger nya gemensamma byggnader som bibliotek, skolor, vårdboenden. Att redan från början räkna med att en byggnad (eller del av byggnad) med enkla åtgärder ska kunna fungera som förskola, vårdhem, flyktingmottagning, samlingssal eller vanligt lägenhetshus gynnar både ekonomi och miljö under många år.

Vi bor i en landsbygdskommun men många saknar egen mark att odla på. Vänsterpartiet vill ta vara på den tradition av odling och jordbruk som finns i vår kommun och skapa offentliga och gemensamma platser att odla frukt, grönt och blommor på. Vi ser det som ett komplement till befintliga kolonilotter. Kommunen har ett flertal grönytor som förfaller, låt medborgarna ta hand om dem för att odla mat och blommor. Vi menar att det skapar en jämställdhet och dessutom gynnar både närmiljön och ekologin.