Kollektivtrafik

Svalövs kommun är en typisk pendlarkommun. Majoriteten av de boende i kommunen arbetar i en annan kommun. Kommunen är också stor till ytan i förhållande till antalet invånare och våra sex tätorter ger oss många vägar till andra kommuner. Vi vill dels satsa på en kollektivtrafik till våra grannkommuner men också bygga ut kollektivtrafiken inom kommunen. Vårt förslag är en ringlinje som väver samman alla våra tätorter och dess tågstationer, såväl befintliga som kommande. Ringlinjen ska så klart även passera Skäralids nationalpark och därmed en stor del av vår landsbygd. På så vis ökar vi möjligheterna för både invånare och besökare att ta del av natur, kultur och näringsliv i hela Svalövs kommun.

Vi vill ha en  kollektivtrafik för alla, du måste kunna bo i kommunen utan att äga bil, det mår både miljön och invånarnas ekonomi bra av. I dag är det inte möjligt att bo i Svalövs tätort och arbeta på Landskrona lasarett eftersom det saknas allmänna kommunikationer mellan Svalöv och Landskrona tidiga helgmorgnar. Ännu värre är det om du jobbar oregelbundet i andra städer eller bor utanför någon av våra tätorter.

Vid kultur- och idrottsarrangemang i kommunen vill vi att det ska gå att åka kollektivt till allt från Odensjön och Ring Knutstorp som till Vallarna i Teckomatorp eller kosläppet på Svalövs gymnasium. Därför vill vi utreda möjligheten till särskild trafik vid större arrangemang.

Vänsterpartiets målsättning är gratis kollektivtrafik i hela landet och därför vill vi i Svalöv utreda möjligheten att i förväg införa gratis eller subventionerad kollektivtrafik inom den egna kommunen. En gemensamt finansierad kollektivtrafik gynnar både miljön och den enskilde. Ett steg i rätt riktning som vi kommer att driva är en avgiftsfri kollektivtrafik för invånare som fyllt 70 år, denna satsning i kombination med en väl utbyggd kollektivtrafik ser som vi som nödvändig och en viktig del i friskvården av våra äldre invånare.