Kultur och idrott

Kultur är viktigt, vi vill att ordet ska genomsyra varje tanke och handling, därför ska kulturskolan vara kostnadsfri för alla barn i grundskolan. Ett barns behov av utlopp för dans, teater, musik, konst eller litteratur får aldrig vara underordnat förälderns ekonomi eller engagemang.

Svalövs kommun har i dag det lägsta kulturanslaget av samtliga kommuner i Skåne. Inte sällan tas Fridhems folkhögskola som alibi för att vi har ett rikt kulturliv trots det låga anslaget. Detta vill vi ändra på. Det kan aldrig ligga på en enskild aktör att utgöra grunden för ett rikt och kreativt kulturliv och vi vill att kommunen blir en sammanhållande aktör mellan olika kulturutövare. Ett första steg i detta är att arrangera nätverksträffar på samma sätt som man gör med företagare. Vi vill se att kommunen arrangerar regelbundna träffar med föredrag och mingel mellan kulturaktörer och kulturintresserade

Varje tätort borde få sitt eget kulturhus där kommunen upplåter ytor för musik, dans, teater och konst och där konserter, föreställningar och utställningar ständigt kan pågå. Förslagsvis utnyttjar vi skolans, eller bibliotekens lokaler för detta. I denna lokal vill vi också se en fritidsbank där exempelvis sport- och musikutrustning kan lånas medan man provar intresset för en verksamhet. I kulturhusen/fritidsbankerna anställer vi med fördel människor utifrån principen om sociala investeringsfonder.

Inte bara själen måste ha rörelse och därför vill vi snarast se en satsning på ett flertal utegym i kommunen. Utegym är en kostnadseffektiv och enkel lösning för att förbättra folkhälsan. Av samma anledning vill vi också se en skatepark med strategiskt läge i vår kommun snarast. Alla har inte bollsinne och med tanke på att en skatepark kostar mindre än en konstgräsplan, är mer eller mindre underhållsfri och skapar både rörelse och kreativitet hos en lång rad människor anser vi att detta måste prioriteras. Miljöpåverkan av en skatepark är dessutom försumbar i jämförelse med en konstgräsplan för fotboll. En skatepark må vara byggd i betong men en mer demokratisk mötesplats får man leta efter – i synnerhet om man ser till att det finns skydd för regn och vind och ytor för övrig rekreation. Ser vi dessutom till att förse platsen med gratis bredbandsuppkoppling kommer vi att veta var vi har våra ungdomar i framtiden.

Att bada är inte bara en fråga om hygien. Det är en fråga om folkhälsa och rekreation. Vårt förslag är att dels förse Röstångabadet med ett tak för att förlänga säsongen och dels att kommunen sponsrar badbussar till närliggande kommuner med badhus. Detta kommer inte att bli i närheten så dyrt som att bygga och driva ett badhus i en kommun där de flesta invånare trots allt har närmare till grannkommunernas badhus.

Vi vill också se ett utökat samarbete med nationella kulturföreningar som exempelvis Riksteatern. Ett sådant samarbete innebär att det finns ekonomiska anslag att få om man själv satsar lite. För att klara av att dubbla kulturanslaget med hjälp av förenings- och statliga bidrag vill vi att man anställer en kulturstrateg. Det finns nämligen mycket pengar att hämta från staten, region Skåne och föreningslivet om vi bara anstränger oss lite själva.