Miljö

Miljö och ekologi är viktigt för oss i Vänsterpartiet, så viktigt att allt vi gör genomsyras av ett miljötänk. Detta miljötänk innebär bland annat att vi vill se solpaneler på samtliga kommunala nybyggen. Vi vill också se bättre och mer flexibel kollektivtrafik, gärna med trygghetsstopp och utan kostnader för våra invånare. 

I kommunala upphandlingar ska alltid miljöperspektivet vägas in och vi ska prioritera lokala och regionala företag och närproducerade produkter så långt som möjligt. Svalövs kommun ska också så långt det är möjligt att prioritera miljöfordon i sin verksamhet.

Vatten och avloppsfrågan behöver en ordentlig genomlysning. Kommunen måste kunna erbjuda alternativ till sina traditionella reningsverk och uppmuntra till lokala samägda minireningsverk som alternativ.