Näringsliv

Vänsterpartiet är inte företagarfientligt, snarare tvärt om. På riksnivå vill vi ta bort sjuklönekravet för företag upp till tio anställda och vi ser att de flesta nya jobb i dag skapas i småföretag. Detta vill vi uppmuntra och stimulera.

Vi ser möjligheten till företagsetablering som positiv, inte minst i utmed riksväg 17 i Billeberga där det erbjuds billig tomtmark. Tyvärr måste den intresserade köpa en tomt om minst 10000 kvadratmeter vilket så klart hindrar många småföretagare och nystartare att etablera sig. Vi vill se fler och mer flexibla lösningar för såväl stora som små företag som vill etablera sig i Svalövs kommun.

Med flexibla och öppna detaljplaner kommer vi att kunna möta företagares behov av både mark och lokaler och vi ser gärna Svalövs lokaler AB som en aktiv och progressiv aktör som tar fram anpassningsbara och bra lokaler till vettig hyra.