Säkerhet och trygghet

Vi har motionerat om en handlingsplan mot självmord. Vi vill att det ska finnas personal i kommunen som kan stötta efterlevande om det värsta skulle hända. Vi vill också att denna personal ska finnas till hands för människor som inte ser en annan utväg. I dag finns det utmärkta handlingsplaner som sparar både lidande och pengar. Låt oss anta en sådan snarast.

Vänsterpartiet vill att kommunen fördjupar sitt arbete med polisen och vill se en satsning förebyggande polisarbete. Med en tät närvaro av närpoliser kan polis och socialtjänst snabbt förebygga kriminalitet, inte minst nyrekrytering av yngre kriminella. 

Att känna sig trygg i sin närmiljö är viktigt och en grundläggande rättighet. Därför vill vi införa så kallade trygghetsstopp på alla busslinjer i kommunen. Ett trygghetsstopp innebär att du kommer överens med chauffören var du vill kliva av och att chauffören stannar och plockar upp dig när du signalerar om detta.