Utbildning och barnomsorg

Sextimmars arbetsdag ska gälla även i skolan och läxläsning tillhör antiken. När vi vuxna lämnar jobbet vill vi inte gärna ta det med oss hem och vi tror inte att våra barn tänker annorlunda. Givetvis ska skolan uppmuntra till eget arbete men det ska ske i skolan, under skoltid och med handledning av erfarna pedagoger. Dina barns studieresultat ska inte vara beroende av din förmåga att hjälpa med läxor. Mer jämlikt än så här kan det inte bli.

Med sex timmars arbetsdag finns det också möjlighet att låta skolan verka i tvåskift. Det är absurt att kommunens största och flesta lokaler står tomma 16-timmar om dygnet och helt tomma i över två månader om året. Med undervisning i tvåskift får morgontrötta barn möjligheten att bedriva skolarbete när deras kropp och hjärna är som mest mottagliga för fakta och kunskap. Skiftarbetande föräldrar kan med fördel utnyttja möjligheten att skolan är öppen mellan klockan sex på morgonen och nitton på kvällen om vi har en fritidsverksamhet som pågår parallellt.

Allt fler jobbar oregelbundna tider och dagens servicesamhälle kräver att många jobbar när vi andra är lediga och därför måste vi säkerställa att vi har barnomsorg alla dygnets timmar och dagar. Du ska  inte vara beroende av anhöriga, vänner eller en välvillig chef för att kunna sköta ditt jobb – oavsett var eller med vad du jobbar.

I förskolan serveras frukost och vi ser inte att behovet försvinner bara för att man börjar i förskoleklass eller går i gymnasiet. Därför vill vi att samtliga skolor i Svalövs kommun serverar en enkel frukostbuffé vid skolstartens början. Vidare bör det serveras frukt varje eftermiddag. En bra kosthållning är avgörande för bra studieresultat.

Skolpersonal ska erbjudas en god lönebildning och möjlighet till vidareutbildning. Samtliga verksamheter inom bildningsnämnden ska ligga på topp i Qualiscertifieringen, inte bara Midgårdsskolan i Röstånga.